WOS Halderberge

uw lokale partij sinds 1973!

Welkom op de website van WOS Halderberge

Uw lokale politieke partij sinds 1973!

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen weer geweest en we hebben dankzij de Halderbergse stemmer een mooi resultaat behaald. Wij zijn de Halderbergse kiezers dan ook erg dankbaar. Deze periode mogen wij 4 plaatsen in de gemeenteraad bezetten. Deze groep mensen wordt ook wel de fractie genoemd. Met de hulp van formateur Giel Janssen zal de komende periode worden gekeken welke partijen het dagelijks bestuur van de gemeente (college van b&w) gaan vormen.

Wil je graag met de fractie meedenken over onderwerpen die op de gemeentelijke raadsagenda staan? Je kunt je als Halderbergse inwoner op ieder moment aanmelden voor onze klankbordgroep. Op de pagina Klankbordgroep vind je hierover meer informatie

Verder staat op de website ons verkiezingsprogramma. Dit programma bevat de standpunten van WOS Halderberge en is onze leidraad in de raadsperiode van 2022- 2026. Wil je ons volgen? Neem dan een kijkje op de Facebookpagina WOS Halderberge. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig berichten.

WOS Halderberge op volledige sterkte!

 20 mei 2022 

Gisteren is in de raadsvergadering besloten om het nieuwe college te installeren. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de fractiesamenstelling van WOS Halderberge. Hans Wierikx is namelijk lid geworden van het nieuwe college van burgemeester & wethouders van de gemeente Halderberge, kortgezegd het college. Het college is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Daardoor komt de plaats van Hans in de fractie vrij. Anton Tielen neemt zijn plek in. Anton is gisteren in de raadsvergadering beëdigd als raadslid. Hij is geen onbekende, want hij zat namens WOS Halderberge ook in de vorige periode in de gemeenteraad. Daarnaast is gisteren Will Meurer officieel als raadslid beëdigd. Samen met Anton Tielen, Marloes de Jong – Appelboom en Corina Dam – Tak vormt hij de huidige fractie van WOS Halderberge. Unaniem is besloten dat Will de rol van fractievoorzitter weer oppakt. Tot slot zijn Rian Dekkers – Timmers en Nicky Lankhuijzen als burgercommissieleden van WOS Halderberge beëdigd. Zij zullen de fractie ondersteunen.

 

WOS Halderberge krijgt twee burgercommissieleden

 4 mei 2022 

De fractie van WOS Halderberge draagt Nicky Lankhuijzen en Rian Dekkers – Timmers voor als  burgercommissieleden die de vier zetels tellende fractie gaan ondersteunen. Zij mogen namens de WOS Halderberge fractie deelnemen aan commissievergaderingen, maar nemen niet plaats in de gemeenteraad. Zij hebben daarom ook geen stemrecht. Nicky en Rian stonden beiden op de kieslijst, respectievelijk op plek zes en dertien. WOS Halderberge heeft Nicky en Rian gevraagd om de rol van burgercommissielid te vervullen, omdat zij respectievelijk 111 en 115 stemmen hebben gekregen tijdens afgelopen verkiezingen. Zij krijgen daardoor niet alleen mandaat van WOS Halderberge, maar ook van de Halderbergse kiezer. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 mei 2022 worden Nicky en Rian geïnstalleerd. WOS Halderberge wenst Nicky en Rian veel succes.

 

Afbeelding

De koers van WOS Halderberge tot en met 2026 is bepaald!

 6 februari 2022 

Het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 van WOS Halderberge is bekend. In dit verkiezingsprogramma staat de politieke koers die WOS Halderberge vanaf 2022 wil varen. Ten behoeve daarvan zijn tien speerpunten opgesteld onder de noemer Een 10 voor Halderberge’. Het fundament van deze speerpunten is gelegen in de visie en missie, hetgeen er kort op neerkomt dat de behoefte en de rol van de Halderbergse inwoner centraal staan. WOS Halderberge acht dat de inwoner bij uitstek de deskundige is op het gebied van onderwerpen die zijn of haar directe leefomgeving aangaan. WOS Halderberge begrijpt dat tijden veranderen en dat veranderende tijden ook nieuwe vraagstukken met zich meebrengen, zoals woningtekort en energietransitie. Met deze vraagstukken gaat WOS Halderberge graag aan de slag, maar WOS Halderberge heeft ook oog voor oude vraagstukken. Denk bij dat laatste aan de leefbaarheid van en veiligheid in de Halderbergse kernen. De thema’s, die WOS Halderberge belangrijk vindt, staan in haar verkiezingsprogramma.

Het volledige programma kun je hier downloaden. 

Geen zin om het verkiezingsprogramma door te bladeren? Klik hier voor een overzicht van onze standpunten per onderwerp.

 

Facebook

Omslagafbeelding voor WOS Halderberge
321
WOS Halderberge

WOS Halderberge

WOS lokale partij in de gemeente Halderberge. Opgericht in 1973.

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

2 years ago

WOS Halderberge
WOS Halderberge blijft de inwoner aan het roer zetten! U kunt ons vanochtend tegenkomen. Spreek ons vooral aan. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 years ago

WOS Halderberge
Op uitnodiging van ZLTO Halderberge hebben we een excursie gemaakt langs 2 agrarische bedrijven: melkveehouderij Molenaar in Oudenbosch en tomatenkwekerij Jansen in Hoeven. Een mooie gelegenheid om de bedrijven beter te leren kennen. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 years ago

WOS Halderberge
WOS Halderberge was actief bij de triotriatlon in Oud Gastel. Wat een mooi evenement geeft t Veerke weggezet. Veel dank aan organisatie, vrijwilligers en deelnemers. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

2 years ago

WOS Halderberge
Bekijk op Facebook

Video

Onze fractievoorzitter over de verkiezingen in 2022 

Bijna dagelijks horen we schrijnende verhalen van met name jongeren en ouderen die woonruimte zoeken. Om verschillende redenen lukt het hen, binnen de huidige regelgeving, niet om woonruimte binnen de eigen gemeente te vinden. “Huisjesmelkers” en de negatieve effecten voortkomend uit “klik voor wonen” zijn veel genoemde oorzaken die we aanpakken. Zelfbewoningsplicht en voorrang voor inwoners van de eigen gemeente is de oplossing waar we als WOS Halderberge voor staan. Wij zijn zeer benieuwd naar wensen en ideeën. Meld u ook aan voor de WOS klankbordgroep. Wij laten uw stem luid klinken bij alle beslissingen die binnen de gemeente worden genomen. w.meurer@halderberge.nl.

WOS Nieuwsbrief