Jeroen Meesters

Voorzitter 

Lees verder

Sinds juni 2020 ben ik lid van het bestuur van WOS Halderberge. Eerst was ik secretaris en momenteel ben ik voorzitter a.i. Vanaf 2018 ben ik de trotse eigenaar van een woning in het rustige Stampersgat. Ik ben lid van WOS Halderberge geworden, omdat ik vind dat de Wos dicht staat bij haar kiezers. De partij betrekt actief de standpunten van haar kiezers en andere betrokkenen in haar eigen standpunten.

Voor mij als inwoner van Stampersgat is het belangrijk dat Stampersgat voldoende wordt vertegenwoordigd in het bestuur van de WOS. Een van de taken van het bestuur is om onze teamleden in de gemeenteraad en in het college de nodige ondersteuning te bieden. Met mijn juridische achtergrond vul ik het bestuur in die taak aan.

Gerrie van der Borst

Secretaris 

Lees verder

Mijn naam is Gerrie van der Borst, alleenstaand en moeder van 2 meiden.

Ik werk sinds kort in de huishoudelijke dienst bij het Zellebergenkwartier.

Ik ben sinds vorig jaar lid geworden van het bestuur en zat daarvoor in de klankbordgroep.

Wat ik belangrijk vind, is woningen voor iedereen dus ook sociale huurwoningen.

En een fijne leefomgeving.

Daarom heb ik voor de WOS gekozen. Een partij die dicht bij is voor iedereen, luistert en daarna ook handelt.

Sinds mei 2022 ben ik secretaris (a.i.). van WOS Halderberge.

 

Elly van Dorst - Laros

Penningmeester

Lees verder

Ik woon in Stampersgat en sinds 2005 ben ik bestuurslid van WOS Halderberge. Van 2011 tot 2014 ben ik raadslid geweest en na deze periode weer terug gegaan naar het bestuur. Ik heb toen het penningmeesterschap op me genomen.

Bas Mol

Bestuurslid

Lees verder

Sinds 2018 ben ik bestuurslid van WOS Halderberge en geboren en getogen in Oud Gastel. Ik ben werkzaam voor de Regio West-Brabant als adviseur Ruimte en Economie. Naast mijn werk en bestuursfunctie bij WOS Halderberge ben ik ook bestuurslid van de lokale carnavalsvereniging (VAZ) en organiseer ik met stichtig Vur Gastel activiteiten in Oud Gastel. Voor de leefbaarheid en het verenigingsleven in Oud Gastel zet ik mij het liefst in. Vandaar ook mijn keuze voor WOS Halderberge. WOS Halderberge staat dicht bij de inwoners en biedt een luisterend oor.

Geert Ardon

Bestuurslid

Lees verder

Ik ben 55 jaar en werkzaam als project manager bij de glasfabriek in Moerdijk. Ik ben inwoner van Oud Gastel.

Ik ben bestuurslid geworden van WOS Halderberge, omdat ik me wil inzetten voor de belangen van Oud Gastel en Halderberge. Ik volg al jaren de plaatselijke politiek en door in het bestuur plaats te nemen kan ik een bijdrage leveren aan het creëren van een nog betere leefomgeving.

Missie

De missie van de WOS Halderberge is om als verantwoordelijke, betrokken en betrouwbare lokale politieke partij blijvend bij te dragen aan de ontwikkeling van een sociale en veilige samenleving, met oog voor welzijn, wonen en milieu en een eerlijke lastenverdeling, waarin jong, oud maar zeker ook kwetsbare inwoners zich gehoord weten en waarin de belangen van alle kernen evenredig worden behartigd met als doel een Halderberge te creëren waarin alle inwoners zich opgenomen en thuis voelen.

 

Visie

De WOS Halderberge streeft ernaar een (lokale) politieke partij te zijn die midden in de samenleving van de vijf kernen staat en weet wat de wensen en belangen zijn van onze inwoners. Dit doen we als ervaren coalitiepartner vanuit een zelfkritische en open houding naar de Halderbergse gemeenschap. Om voldoende draagvlak te creëren en onze doelstellingen te realiseren communiceren wij actief over de bereikte resultaten van de politieke besluitvorming naar de inwoners van Halderberge.