Marloes de Jong

Voorzitter

Lees verder

U zou mij kunnen kennen als actief lid van KV Juliana of als logopediste binnen logopediepraktijk Halderberge. Binnen mijn beroep en het verenigingsleven heb ik veel steun van mijn luisterend oor en sociale vaardigheden. Mijn doel is altijd het verbeteren van communicatiemogelijkheden. Luisteren  en spreken zijn van groot belang om samen doelen te bereiken. Pas wanneer we luisteren en de mens horen, kunnen we samen communiceren.

Ik ben actief voor WOS Halderberge sinds 2017. Hierbij staan eveneens het luisteren naar en spreken met de inwoners van Halderberge centraal. Om echt verschil te kunnen maken binnen onze gemeente is het belangrijk, dicht bij de inwoners te staan. Iedereen moet in gesprek kunnen gaan over ideeën ter verbetering van de woonomgeving of irritaties en bedenkingen betreffende situaties binnen gemeente Halderberge. Uiteindelijk willen we allemaal een fijne plek om te wonen.

Sinds oktober 2018 ben ik de voorzitter van het bestuur van WOS Halderberge. In mijn rol als voorzitter streef ik een goede organisatie van onze partij na met duidelijke en gestructureerde communicatielijnen, zodat onze raadsleden en wethouder zich volledig gesteund voelen. Zo kunnen zij zich volledig richten op de besturing van de gemeente en het behartigen van de belangen van onze inwoners.

Jeroen Meesters

Secretaris

Lees verder

Sinds juni 2020 ben ik nieuw in het bestuur van WOS Halderberge. Vanaf 2018 ben ik de trotse eigenaar van een woning in het rustige Stampersgat. Ik ben lid van WOS Halderberge geworden, omdat ik vind dat de Wos dicht staat bij haar kiezers. De partij betrekt actief de standpunten van haar kiezers en andere betrokkenen in haar eigen standpunten.

Voor mij als inwoner van Stampersgat is het belangrijk dat Stampersgat voldoende wordt vertegenwoordigd in het bestuur van de WOS. Een van de taken van het bestuur is om onze teamleden in de gemeenteraad en in het college de nodige ondersteuning te bieden. Met mijn juridische achtergrond vul ik het bestuur in die taak aan.

Elly van Dorst - Laros

Penningmeester

Lees verder

Ik woon in Stampersgat en sinds 2005 ben ik bestuurslid van WOS Halderberge. Van 2011 tot 2014 ben ik raadslid geweest en na deze periode weer terug gegaan naar het bestuur. Ik heb toen het penningmeesterschap op me genomen.

Bas Mol

Bestuurslid

Lees verder

Sinds 2018 ben ik bestuurslid van WOS Halderberge en geboren en getogen in Oud Gastel. Ik ben werkzaam voor de Regio West-Brabant als adviseur Ruimte en Economie. Naast mijn werk en bestuursfunctie bij WOS Halderberge ben ik ook bestuurslid van de lokale carnavalsvereniging (VAZ) en organiseer ik met stichtig Vur Gastel activiteiten in Oud Gastel. Voor de leefbaarheid en het verenigingsleven in Oud Gastel zet ik mij het liefst in. Vandaar ook mijn keuze voor WOS Halderberge. WOS Halderberge staat dicht bij de inwoners en biedt een luisterend oor.

Gerrie van der Borst

Bestuurslid

Lees verder

Mijn naam is Gerrie van der Borst, alleenstaand en moeder van 2 meiden.

Ik werk sinds kort in de huishoudelijke dienst bij het Zellebergenkwartier.

Ik ben sinds vorig jaar lid geworden van het bestuur en zat daarvoor in de klankbordgroep.

Wat ik belangrijk vind, is woningen voor iedereen dus ook sociale huurwoningen.

En een fijne leefomgeving.

Daarom heb ik voor de WOS gekozen. Een partij die dicht bij is voor iedereen, luistert en daarna ook handelt.

Geert Ardon

Bestuurslid

Lees verder

Ik ben 55 jaar en werkzaam als project manager bij de glasfabriek in Moerdijk. Ik ben inwoner van Oud Gastel.

Ik ben bestuurslid geworden van WOS Halderberge, omdat ik me wil inzetten voor de belangen van Oud Gastel en Halderberge. Ik volg al jaren de plaatselijke politiek en door in het bestuur plaats te nemen kan ik een bijdrage leveren aan het creëren van een nog betere leefomgeving.

Nicky Lankhuijzen

Bestuurslid

Lees verder

Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Samen met mijn vrouw ben ik eigenaar van ons schoonmaakbedrijf.

Ik ben sinds 2018 lid van het WOS-bestuur. Door mijn werkzaamheden kom ik op veel plaatsen in Halderberge, waardoor ik ook veel te horen krijg over het gebeuren in onze gemeente. Hierdoor worden er nog al eens vragen gesteld, die ik dan meeneem in het WOS overleg.

Een van mijn taken is de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Missie

De missie van de WOS Halderberge is om als verantwoordelijke, betrokken en betrouwbare lokale politieke partij blijvend bij te dragen aan de ontwikkeling van een sociale en veilige samenleving, met oog voor welzijn, wonen en milieu en een eerlijke lastenverdeling, waarin jong, oud maar zeker ook kwetsbare inwoners zich gehoord weten en waarin de belangen van alle kernen evenredig worden behartigd met als doel een Halderberge te creëren waarin alle inwoners zich opgenomen en thuis voelen.

 

Visie

De WOS Halderberge streeft ernaar een (lokale) politieke partij te zijn die midden in de samenleving van de vijf kernen staat en weet wat de wensen en belangen zijn van onze inwoners. Dit doen we als ervaren coalitiepartner vanuit een zelfkritische en open houding naar de Halderbergse gemeenschap. Om voldoende draagvlak te creëren en onze doelstellingen te realiseren communiceren wij actief over de bereikte resultaten van de politieke besluitvorming naar de inwoners van Halderberge.