INfo

Fractie WOS Halderberge

Een fractie bestaat uit de leden die namens een partij in de gemeenteraad zitten. De fractie bestaat uit een voorzitter en leden. Hieronder staat de samenstelling van de fractie WOS Halderberge.

Op deze pagina staat nog de fractie zoals die in de bestuursperiode 2018 – 2022 was. De huidige samenstelling van de fractie is anders.. Deze pagina wordt binnenkort aangepast.

 

Will Meurer

Fractievoorzitter

In een snel veranderende maatschappij zien we dat de afstand tussen bestuurders en dagelijkse realiteit van vele inwoners van onze gemeente erg groot is geworden. Een veilige leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid meer en kwetsbaren dreigen meer en meer in de kou komen te staan.

 In mijn 42 jaar bij Defensie heb ik veel gezien en meegemaakt. Als marineofficier, maar ook vanuit mijn persoonlijke drijfveren, zijn visie, passie, discipline en geweten mijn kernwaarden  Als raadslid stel ik mezelf als doel om vanuit dezelfde motivatie voor uw belangen op te komen door actief de afstand tussen bestuurders en burgers te dichten. Ik verzoek u mij, als uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad,  aan te spreken als u hier een aanleiding toe ziet.

Carel Roovers

Fractielid

Sinds 2010 ben ik betrokken bij de WOS. Eerst in het bestuur en vanaf 2014 als raadslid. Vanaf 2017 ben ik fractievoorzitter en neem ik deel in een aantal commissies en/of werkgroepen binnen onze raad. Het sociaal domein heeft mijn brede belangstelling maar zeker ook de inrichting van onze mooie gemeente.

Anton Tielen

Fractielid

Ik ben al jarenlang verbonden met WOS Halderberge. Als lid, bestuurslid en na de laatste verkiezingen als gemeenteraadslid. Vanuit die rol neem ik ook deel aan diverse raadscommissies en werkgroepen waarbij ik de voorzittershamer mag hanteren in de raadscommissie Samenleving, Middelen en Veiligheid (SM&V). Ik voel me enorm betrokken bij de lokale samenleving binnen de gemeentegrenzen van Halderberge. Dat is ook de reden geweest dat ik me thuis voel bij een lokale partij als WOS Halderberge. Ik wil me dan ook op alle fronten inzetten voor een betere leefbaarheid in onze eigen kernen!