Ook buiten de verkiezingsperiode is jouw standpunt belangrijk!

Word lid van onze klankbordgroep

Ben jij lokaal betrokken, maar heb je geen politieke ambities? Word dan lid van ons klankbordgroep! Via deze weg kun jij jouw standpunt over een bepaald onderwerp naar voren brengen op het moment dat de gemeenteraad zich hierover gaat buigen.

Heb je vragen hierover? Hieronder staan antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet bij? Dan kun je je vraag mailen naar voorzitter@wos-halderberge.nl.

Video

Onze fractievoorzitter over de verkiezingen in 2022 

Bijna dagelijks horen we schrijnende verhalen van met name jongeren en ouderen die woonruimte zoeken. Om verschillende redenen lukt het hen, binnen de huidige regelgeving, niet om woonruimte binnen de eigen gemeente te vinden. “Huisjesmelkers” en de negatieve effecten voortkomend uit “klik voor wonen” zijn veel genoemde oorzaken die we aanpakken. Zelfbewoningsplicht en voorrang voor inwoners van de eigen gemeente is de oplossing waar we als WOS Halderberge voor staan. Wij zijn zeer benieuwd naar wensen en ideeën. Meld u aan voor de WOS klankbordgroep. Wij laten uw stem luid klinken bij alle beslissingen die binnen de gemeente worden genomen. w.meurer@halderberge.nl.

Veelgestelde vragen

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan voor de klankbordgroep?

Je kunt je aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar jeroen@wos-halderberge.nl met daarin jouw naam en woonplaats. Het e-mailadres dat je hiervoor gebruikt, gebruiken wij weer om jou te bereiken.

Ben ik na aanmelding van de klankbordgroep ook lid van de WOS Halderberge?

Nee, je wordt niet automatisch lid van de partijvereniging.

Kan iedereen zich aanmelden?

Iedere inwoner van de gemeente Halderberge kan zich aanmelden voor de vragenlijst. Aangezien wij een volksvertegenwoordige partij in de gemeente Halderberge zijn, nemen wij aanmeldingen van personen die niet binnen de gemeentegrenzen wonen niet in behandeling. Alleen zo krijgen wij een zuiver beeld van hoe de inwoners denken over een bepaald onderwerp.

Is deelname gratis?

Ja, deelname is geheel gratis.

Hoe meld ik mij af voor de klankbordgroep?

Laat het ons weten via een bericht dat je stuurt naar jeroen@wos-halderberge.nl.

Na afmelding ontvang je van ons een bevestiging en verwijderen wij jouw gegevens.

Wat doen jullie met mijn (persoons)gegevens?

Door je aan te melden bij onze klankbordgroep, geef jij ons toestemming om jouw gegevens te verwerken. Wij gebruiken je gegevens om contact met je te zoeken als wij een vragenlijst over een bepaald onderwerp hebben. Daarnaast kunnen enkel inwoners van de gemeente Halderberge zich aanmelden voor deelname aan de klankbordgroep.

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derde(n) en worden enkel gebruikt voor de deelname aan de klankbordgroep.

Jouw gegevens worden verwijderd als jij je afmeldt voor de klankbordgroep. Je kunt te allen tijde jouw gegevens bij ons opvragen en wijzigen. Dit doe je door een verzoek in te dienen via een e-mailbericht aan geert@wos-halderberge.nl.

Algemeen en de vragenlijsten

Wat houdt deelname aan de klankbordgroep WOS Halderberge in?

Deelname aan de klankbordgroep houdt in dat wij jouw standpunt vragen over een bepaald onderwerp als dat onderwerp actueel is bij de gemeente. Je ontvangt dat een door ons gemaakte vragenlijst via het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld.

Daarnaast komt het incidenteel voor dat wij in de klankbordgroep een oproep doen voor (vrijwillige) ondersteuning in bijvoorbeeld de verkiezingsperiode.

Hoe laat ik mijn mening achter?

Na jouw aanmelding sturen wij jou een vragenlijst over een bepaald lokaal onderwerp toe zodra het actueel is. Het valt vooraf dus niet te zeggen hoe vaak wij per jaar een vragenlijst versturen. De vragenlijst heeft vaak een enquêtevorm met daarin stellingen. Er is na de stellingen ook altijd ruimte om je standpunt toe te lichten of aan te vullen.

Word ik geacht om iedere vragenlijst in te vullen?

Nee, het invullen van de vragenlijst is vrijblijvend. Het kan natuurlijk voorkomen dat je niets met het onderwerp hebt, je geen tijd hebt om de vragenlijst te doorlopen of gewoon geen zin hebt om de vragenlijst in te vullen. Je hoeft dan niets te doen.

Zijn de resultaten van de vragenlijsten herleidbaar naar mij?

Nee, de resultaten zijn niet herleidbaar naar de persoon die de lijst heeft ingevuld. Het doel van de vragenlijsten is om erachter te komen wat een representatieve groep inwoners over een bepaald onderwerp op dat betreffende moment vindt. U ontvangt dan ook geen individuele terugkoppeling.

Krijg ik een terugkoppeling van de resultaten en zo ja, wanneer?

Ons streven is om altijd een terugkoppeling te geven. De terugkoppeling staat op de website. Het kan voorkomen dat wij pas na een ruime periode een terugkoppeling kunnen geven. Een oorzaak hiervan is dat de resultaten niet altijd tot dezelfde acties leiden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat we op basis van de resultaten een motie (niet eerder gedane voorstel over het onderwerp) indienen. Wij kunnen dus helaas geen standaard termijn geven voor de terugkoppeling.

WOS Halderberge organiseert daarnaast voor haar klankbordgroepleden thema-avonden. Deze thema-avonden worden eveneens gebruikt om een uitgebreide terugkoppeling te geven over een eerdere vragenlijst.

Hoe komt het dat mijn standpunt uiteindelijk niet overeenkomt met dat van de WOS Halderberge?

Dat kan verschillende oorzaken hebben.

De resultaten zijn gebaseerd op het aantal ingevulde vragenlijsten. Het kan voorkomen dat jouw gegeven antwoorden afwijken van de meest voorkomende antwoorden. 

Een andere oorzaak kan zijn dat er in de tussenperiode informatie beschikbaar is gekomen waarover wij niet eerder hebben beschikt.

Je mag bij vragen over een bepaald standpunt altijd contact opnemen met onze fractie.