Over ons

Geschiedenis

WOS Halderberge – de historie

Eind november 1973 namen vier, toen jeugdige jonge mannen het initiatief tot oprichting van de WOS, de Werkgroep Oud Gastel-Stampersgat. Het waren de heren Anton Meeuwissen, Frans van Merrienboer, Ad Schepers en Jan Vermunt. De WOS werd actief als politieke groepering binnen de toenmalige gemeente Oud en Nieuw Gastel. Enkele actiepunten waren o.a. het woonbeleid van de gemeente, het onderwijsbeleid, speelgelegenheden voor de jeugd, het gebruik van de sportvelden en het openluchtzwembad, de noodzaak van een sporthal en verbetering van het milieu.

WOS in Oud en Nieuw Gastel

De WOS deed in 1974 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en kwam met 3 mensen in de gemeenteraad, boven alle verwachting! Zij voerden stevig oppositie, en behaalden goede resultaten met o.a. de bouw van het Veerhuis, de viering van Gastel 700, de verbetering van de Rijpersweg en de Stoof en de aanleg van een speeltuin. De daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 1978 leverde voor de WOS de eerste WOS-wethouder op: Frans van Merrienboer. Hij was direct de langstzittende wethouder voor de WOS met 19 jaar in de gemeente Oud en Nieuw Gastel en later aansluitend nog 2  jaar in de gemeente Halderberge. 

In 1997 kregen we te maken met deze gemeentelijke herindeling. De gemeenten Oud en Nieuw Gastel, Oudenbosch en Hoeven werden samengevoegd en de vijf dorpen Oud Gastel, Stampersgat , Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd werden later samen de nieuwe gemeente Halderberge.

WOS in Halderberge 

Het goede lokale werk is niet onopgemerkt gebleven. De WOS heeft zelfs de eerste burgemeester van Nederland geleverd uit een plaatselijke politieke partij, WOS wethouder Gerard Rabelink (in 1999 begonnen als wethouder) is in 2003 als burgemeester van de gemeente Maasbree aangesteld. Tijdens deze termijn kwamen zaken aan bod zoals : meer en betere fietspaden in de gemeente, het zwembad in Oud Gastel moet open blijven en in de kleine kernen Stampersgat en Bosschenhoofd moeten gezondheidsvoorzieningen gehandhaafd blijven. Er dient een goede vervoersvoorziening voor ouderen te zijn en de problemen met de deel taxi moeten worden opgelost.

Met Anita Olsthoorn binnen het college werden de verkiezingen van 2006 een groot succes voor de WOS. Voor het eerst in de geschiedenis behaalde de partij 4 zetels in de gemeenteraad en werd deel van de coalitie. Deze nieuwe coalitie was echter niet onder een goed gesternte geboren en werd in november 2007 beëindigd. De WOS kwam in de oppositie terecht en heeft tot de verkiezingen van 2010 met veel inzet de belangen van de inwoners verdedigd onder leiding van de fractievoorzitter Gert Logt.  Maart 2010 kreeg de WOS de bevestiging dat zij ook in deze jaren het vertrouwen van haar kiezers heeft weten te behouden en kon met 4 zetels verder. Lijsttrekker Jan Akkermans werd wethouder Ruimtelijke Ordening tot februari 2016, waarna Hans Wierikx hem opvolgde, zodat Jan van zijn welverdiende pensioen kon gaan genieten.

WOS in de voorgaande jaren

In 2018 vonden wederom de gemeenteraadsverkiezingen plaats en heeft WOS Halderberge een geslaagde campagne gevoerd. Met veel nieuwe gezichten en een geactualiseerde kieslijst werd een prachtig resultaat neergezet. WOS Halderberge zet de traditie als coalitieparij voort met 3 zetels in de gemeente raad,  zijnde Carel Roovers (fractievoorzitter), Will Meurer en Anton Tielen. 

In 2022 werden er zelfs 4 zetels behaald en bleef WOS Halderberge wederom in de coalitie. Will Meurer heeft het stokje overgenomen als fractievoorzitter, met daarnaast Anton Tielen, Marloes de Jong en Corina Dam. Nieuw is dat er vanaf dit jaar burgercommissieleden aangesteld mogen worden als ondersteuning van de fractie. Nicky Lankhuyzen en Rian Dekkers komen de gelederen versterken.

Daarnaast blijft WOS Halderberge in het college aanwezig. Hans Wierikx start aan zijn 3e periode als Gastelse Wethouder. Zijn portefeuille is Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen met daarnaast een aantal specifieke projecten.

Oud Gastel, Stampersgat en heel Halderberge mag tot op heden trots zijn op WOS Halderberge. De partij, die gevormd wordt, door een club enthousiaste inwoners, die zich al 50 jaar hebben ingezet voor de belangen, eerst van Oud Gastel en Stampersgat en nu voor alle inwoners van Halderberge onder het motto: WIJ OVERLEGGEN SAMEN.           

In de media