Programma

2022-2026

De hoofdpunten uit ons programma

Een 10 voor Halderberge

Wij zorgen voor passende en betaalbare woningbouw, zowel koop als huur voor jong en oud.
Wij borgen dat de basisvoorzieningen in al onze kernen blijven.
We zetten in op het gebruik van cameratoezicht om overlast aan te pakken.
Passend (openbaar)vervoer dient voor iedereen beschikbaar te blijven.
Sluipverkeer, hardrijders en vervuilers worden aangepakt.
De beschikbaarheid van onze scholen, sportfaciliteiten en zwembaden blijven afgestemd op de behoefte van de inwoners.
Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en krijgen actieve ondersteuning vanuit het gemeentelijk beleid.
De rekening voor energietransitie wordt niet bij de inwoners gelegd.
De zorg vanuit de gemeente moet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedere inwoner.
Wij dragen zorg voor een leefbaar buitengebied en zijn trots op onze (agrarische) ondernemers.