50 jaar WOS Halderberge

 

WOS Halderberge 50 jaar

 

Op 27 november is de oprichtingsbijeenkomst voor Werkgroep Oud Gastel-Stampersgat, nu WOS Halderberge. In deze 50 jaar is er veel veranderd, maar is er ook veel hetzelfde gebleven zoals de speerpunten waar wij als partij voor staan. Graag nemen we samen met u een kijkje in ons archief.

1973-1974

Eind november 1973 namen vier, toen jeugdige jonge mannen het initiatief tot oprichting van de WOS, de Werkgroep Oud Gastel-Stampersgat.
Het waren de heren Anton Meeuwissen, Frans van Merrienboer, Ad Schepers en Jan Vermunt. De WOS werd actief als politieke groepering binnen de toenmalige gemeente Oud en Nieuw Gastel.

De eerste vergadering was op 17 januari 1974; 29 januari 1974 was de vaststelling van de kandidaten voor de Werkgroep.

Het eerste partijprogramma voor 1974 werd vastgesteld en de kandidaten worden  gepresenteerd aan de inwoners van Oud Gastel en Stampersgat.

1974: de eerste verkiezingen als lokale politieke partij.
Boven: de WOS-karavaan anno 1974.
Onder: de uitslagen van de verkiezingen zijn binnen. Dhr Frans van Merrienboer en burgemeester Andriesen bespreken de winst van de WOS: 3 raadszetels voor Frans van Merrienboer, Paula Hendrickx-Goorden en Jan de Jongh.

1976

Nieuwsbrief uit 1976:

De invoering van de OZB zorgde voor veel opschudding. Zwemlessen werden op dat moment niet gegeven en lag bij de WOS zwaar op de maag. De tot standkoming van ontmoetingscentrum Het Veerhuis werd op de voet gevolgd en het 700 jarig bestaan van Oud Gastel zat eraan te komen.

Wist u dat WOS-Halderberge ook wereldwijd gegaan is? Zo ontvingen we in 1976 een kerstkaart uit Tanzania. Dankjewel Ebo Roek (nummer 6 op de eerste kieslijst na de oprichting)!

1978

 1978: het tweetal Frans van Merrienboer en Paula Hendrickx op ludieke wijze in beeld gebracht. Op naar de verkiezingen als lijst 3. Er werden 2 raadszetels behaald en Frans van Merrienboer werd Wethouder.

Hieronder een foto van Paula uit het archief, daarnaast Frans sr. met zoon Erik, die als PvdA burgemeester in Terneuzen aan de slag is. 

 In 1979 is er een kennismaking met de nieuwe burgemeester Berkhout. Vanuit de gemeente Oud- en Nieuw Gastel gaat er een delegatie naar Malden, de woonplaats van toen nog wethouder Berkhout. Deze foto is genomen op het perron van station Nijmegen. Onze WOS-wethouder Frans van Merrienboer is erbij.

1986

 1986: Paulus van Roemburg, medeoprichter van de WOS, start direct in 1974 als raadslid. Na 12 jaar wordt hij, geheel verdiend, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau door Burgemeester Osterloh.

WOS verdedigt nog steeds dezelfde standpunten en zet vooral de inwoner nog steeds aan het roer. Benieuwd naar ons laatste verkiezingsprogramma?
https://wos-halderberge.nl/verkiezingen-2022/

WOS viert haar 12,5 jarig bestaan met een feestavond. Voor deze avond werden meerdere liedjes gemaakt met een knipoog naar de raadsleden.

1988

 

 

 

1988: Onze WOS-Wethouder Frans van Merrienboer bleek van alle markten thuis. Als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand mocht hij dit huwelijk inluiden.

1988: Opening zwembad Blankershove onder de huidige stichting. WOS-genoten waren nog enigszins kritisch over de entreeprijzen, blijkt uit het archief.
2023: Met ons WOS-burgercommissielid Nicky Lankhuijzen als beheerder zien wij een mooie toekomst voor het zwembad.

1991

 Voor WOS Halderberge heeft de inwoner altijd centraal gestaan. Hier bijvoorbeeld een uitnodiging voor een klankbordbijeenkomst uit 1991. Ook nu organiseren wij nog bijeenkomsten om met onze klankbordgroep van gedachten te wisselen over verschillende thema’s.

Wilt u meepraten? Stuur een mail naar voorzitter@wos-halderberge.nl

1994

In 1994 was de WOS al enige jaren actief met het planten van bomen. Mede door de Werkgroep en boomkwekerij Marcelissen zijn er in de voorgaande jaren al 1000 boompjes en struiken geplant. En we gaan door! Want opnieuw kun je boompjes bestellen bij onze fractieleden. 
De foto is van later jaren: 2018 boomplantdag met onze huidige wethouder Hans Wierkx

1997

Start van de gemeente Halderberge (Oudenbosch, Hoeven en Oud en Nieuw Gastel samengevoegd) met het ontwerp van dit nieuwe logo.
Voor de WOS zat wethouder en loco-burgemeester Frans van Merrienboer in het college en Paulus van Roemburg, Gerard Rabelink en Erik de Pooter in de gemeenteraad.

Carnaval brengt de politiek vaak ludiek in beeld. Zo ook in Stampersgat, waar deze flyers werden uitgedeeld tijdens de optocht. Elly van Dorst is nog steeds actief voor WOS Halderberge als penningmeester.

In dit krantenartikel vroegen we als WOS Halderberge al om een spreekuur of ambassadeur voor de kernen. De ambassadeurs zijn er, maar het spreekuur nog niet. Raadslid Corina Dam heeft er in 2022 opnieuw aandacht voor gevraagd.

1999

2000

 

 

 

Hiernaast een noodkreet van een inwoner ten aanzien van betaalbare  woningen. Dat geeft maar aan dat dit onderwerp doorlopend onze aandacht vraagt. 

 

 

2002

In 2002 werd de bruiloft van Willem Alexander en Maxima aangegrepen om op een ludieke manier aandacht te vragen voor het verkiezingsprogramma van de WOS.

2003

WOS-wethouder Gerard Rabelink legt zijn functie neer en wordt burgemeester in de gemeente Maasbree. 
Er volgt een discussie over zijn opvolging. Uiteindelijk wordt dit Anita Olsthoorn.

2005

Woonzorgcomplex Blankershof van stichting Groenhuysen wordt gerealiseerd. De eerste steen wordt gelegd door WOS-wethouder Anita Olsthoorn en bestuurder Hennie Brons van Stichting Groenhuysen.

2006

Veiligheid is een speerpunt in het verkiezingsprogramma. Voor inwoners is veiligheid een van de belangrijkste voorwaarden voor een fijne woon- en leefomgeving. Dus WOS-Halderberge blijft zich hiervoor inzetten.

2010

Anita Olsthoorn en Jan Akkermans mochten voor WOS Halderberge een oorkonde in ontvangst nemen van de KBO. Als dank voor de aandacht voor ouderen in onze gemeente. En nog steeds heeft onze partij “oog voor senioren”.